Jeff Koterba cartoon: A sticking point for diabetics