GC Warrior Rios receives early admission to Princeton

Antonio Rios

Gordon Central senior Antonio Rios was admitted to Princeton University under the school's Early Action Program.